Sinds 1991 houdt Tom Rietveld zich professioneel bezig met Vindingrijkheid of Creatief Denken.

Is het voor velen al niet gemakkelijk om precies dat briljante idee te bedenken. Nog moeilijker blijkt een idee te realiseren. Zelfs briljante ideeën. In deze laatste fase van het creatieve proces belicht Tom Rietveld een praktisch on-ontgonnen gebied. Acceptatie voor ideeën en plannen. Zie verder op de website: Het verkopen van een idee.

Know-Why?

Toegang en gebruik makend van de uitgebreide Know-How van een team is één. Maar behalve Weten Hoe? Zijn ook de kwaliteiten en veelal voorkeuren (denkstijlen) van teamleden op het gebied van Weten Wie?, Weten Wat? en aan het begin vooral weten Waarom? van cruciaal belang. Dan pas kan er oplossingsgericht gedacht worden.

Tom Rietveld kreeg ooit de FEM-PA Prijs voor vernieuwend ondernemerschap vanwege zijn verdienste om een sfeervolle plek in de ontvangsthal van een ziekenhuis te creëren, waar patiënten en bezoekers zich prettig voelen.