Specialisatie leidt tot
kostenbeheersing.

Het verkopen van een idee

Tom Rietveld is er een voorstander van om zoveel mogelijk mensen van een organisatie te betrekken in het creatieve proces. Het zal het proces niet versnellen. Wat wel zal gebeuren is het verkrijgen van draagvlak voor de uiteindelijke plannen.

Intern is het moeilijker om een idee te verkopen, dan extern. Dat kan komen doordat er soms alleen volstaan wordt met het rondsturen van een (te uitgebreid ) memo, dat dan even vluchtig wordt gelezen of opgeborgen voor later. Een gevaar schuilt ook in het te lang wachten met de introductie van nieuwe plannen na de creatieve sessies.

Komen de deelnemers eenmaal terug in het werk weer in de ontmoedigende stroom van alledag, dan ploft misschien alles in elkaar. Of werkt de geestdrift aanstekelijk? Maar hoe lang? Criticasters nemen uw plannen onder vuur. Boycotten zelfs. Anderen wachten af. De gangmakers zetten alles op alles.

Hoe voorkomt u dat de belangstelling langzaam wegzakt? Een tastbaar instrument om de zaak onder de aandacht - en aan het rollen – te houden is een bidbook van Rietveld Creativity in Business: het valt op. Er valt wat te lachen. Weinig woorden grote letters. Niemand kan de verleiding verstaan om het in te kijken!

Een bidbook ondersteunt uw reorganisatie, campagne, introductie, cultuuromslag, idee, stelling, plan, aanpak.

Kijk voor voorbeelden bij Bidbooks.