Specialisatie leidt tot
kostenbeheersing.

Het realiseren van een idee

De laatste stap in het creatieve proces is actie. Bij het afronden van de ideeen/plannen is het ‘must’ om actie voor te bereiden en met alle deelnemers de agenda trekken en een datum en tijdstip vast te stellen en de eerstvolgende actie te omschrijven. Als dit niet wordt gedaan is het risico groot, dat er te lang gewacht wordt en het enthousiasme inzakt.

Eigenlijk zijn de volgende stappen van Actieplanning een proces van projectmanagement. Daar weten de meeste management teams wel weg mee.

Voor degenen, die daar nog niet zo ervaren mee zijn is het goed om wat structuur aan te brengen voor het uitvoeren van actie.

Ik heb zelf veel baat met het realiseren van ideeën om met eenvoudige software zoals Project KickStart de grip te kunnen houden op de gang van zaken.

Want een niet uitgevoerd idee is een waardeloos idee.

Task steps

Project Kick Start

Aan het project wordt een naam gegeven. Het project wordt opgedeeld in een aantal fasen en activiteiten. Aan elke fase word een lijstje activiteiten toegeschreven. Doelen worden vastgesteld en nieuwe taken om het doel te bereiken.

Eventueel kan er geput worden uit een database met soortgelijke situaties of op eigen eerdere projecten worden teruggekeken. Een lijst met alle betrokken of te betrekken personen aangelegd.

Dan kan er geanticipeerd worden op ‘obstacles’ die te verwachten zijn om daar weer nieuwe taken voor te bedenken. Taken kunnen aan bepaalde personen toegewezen worden, maar ook andere recources (tijd, geld en grondstoffen). Daarna kunnen alle taken in het proces nog eens worden ge-fine-tuned. Een compleet (tijd)schema kan nu overzicht worden verkregen en alle deelnemers weten wat ze te doen staan.

Download hier het gratis Kickstart programma