Een steen in de vijver...

Het creatieve proces

Het creatieve proces

[model CPS-proces]

Er zijn vele tientallen stappenplannen beschikbaar als gids om het creatieve proces stap voor stap te volgen. Ik ben zelf tientallen jaren als succesvol ondernemer actief geweest en heb zelfs de FEM-PA ONDERNEMERSPRIJS uitgereikt gekregen voor vernieuwing/innovatie zonder te weten dat er ‘tools & techniqs’ beschikbaar waren om het creatieve proces beter te laten verlopen.

Toen ik later mijn beroep van ‘creatief denken’ ging maken, ben ik naar Amerika gegaan om daar bij het Creative Problem Solving Institute in Buffalo te ontdekken hoe creativiteit in elkaar steekt. Daar heb ik geleerd, dat alles wat ik al deed, een naam en zelfs een volgorde heeft.

Het model stappenplan CPS –proces bestaat uit acht stappen. Elke stap wordt weer opgedeeld in een divergerende en convergerende fase. Dit betekent dat er eerst zoveel mogelijk uiteenlopende informatie wordt verzameld om die in de daarop volgende fase weer terug te brengen naar samenhang om daaruit een handvol items (gegevens) te selecteren, die er toe doen. Er wordt ook wel gesproken over het wybertjes model.

Met deze opeenvolgende input/output informatie kan er per stap in het proces een ’tools & techniques’ worden geselecteerd, waarmee de gegevens naar een hoger plan (stap) kan worden gebracht.
[Er kan geput worden uit een toolbox met honderden beproefde technieken]

Vraag het artikel uit Avanta Magazine: Op zoek naar problemen. Knelpunten aanpakken met de Basadur-Simplex-methode. Email naar tomrietveld@creativity.nl

Het achtstappenplan van de Basadur-Simplex-methode:

  1. Problemen opzoeken
  2. Feiten verzamelen
  3. Problemen definiëren
  4. Ideeën bedenken
  5. Evalueren en selecteren
  6. Planning
  7. Acceptatie: Idee verkopen
  8. Actie